IMISIE RUŽOMBEROK

LETO TRS - "10" µg/m3, ZIMA TRS - "40" µg/m3

POZNÁMKA: Pokiaľ zobrazená hodnota TRS je rovná nule, tak reálna hodnota je z rozličných príčin nedostupná.