IMISIE RUŽOMBEROK


LETO TRS - "10" µg/m3, ZIMA TRS - "40" µg/m3

POZNÁMKA: Pokiaľ zobrazená hodnota TRS je rovná nule, tak reálna hodnota je z rozličných príčin nedostupná.

Farba značky na mape
Hodnoty emisií ( µg/m3 ) Sfarbenie značky na mape
0 - 60 µg/m3 zelená
60 - 80 µg/m3 žltá
80 - 120 µg/m3 oranžová
120 a viac µg/m3 červená

Postupné zmeny TRS

(hodnoty v grafe sú zobrazované v jednotkách µg/m3)